OUR BLOG

08 nov 2017

EGET FOTOATELIER

Vi har siden opstarten i 1998 haft eget fotoatalier. Vores fotograf sørger for at værker vi modtager bliver fotograferet. I forbindelse med fotograferingen får værkerne et billednummer, og deres titler bliver noteret.

Efter fotograferingen bliver kunstværkerne behandlet i Photoshop og lagt ind på vores hjemmeside. Vi har på denne måde styr på samtlige værker. Der fotograferes ca. 6.000 værker om året, der svarer til ca. 30 om dagen.

Vi har et fotoarkiv på mellem 70 – 80 tusinde kunstværker. Fotoarkivet bliver brugt hver eneste dag og i forbindelse med fremstilling af nye kunstbøger.

glennkjaer007

Write a Reply or Comment